Banner

(TTV) Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 -2025)

Ngày 29/6, Đảng bộ huyện Na Hang đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở. 
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu
dự Đại hội. Ảnh: TQĐT

 

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dự đại hội còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố. Dự đại hội có 169 đại biểu đại diện cho trên 4.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.


 Các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội. 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXII có chủ đề: Phát huy truyền thống đoàn kết; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tiềm năng, thế mạnh; xây dựng huyện Na Hang phát triển bền vững. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025; Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI; Thảo luận đóng góp ý kiến vào các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành quả toàn diện trên các lĩnh vực. Huyện đã hoàn thành đạt và vượt 100% chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết đề ra. Kinh tế phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 4,5%/năm; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân 8%/năm. Khai thác, phát huy lợi thế về địa hình, điều kiện tự nhiên, tiểu vùng khí hậu tập trung phát triển sản xuất một số sản phẩm đặc sản: Chè Shan tuyết, cá đặc sản. Du lịch có nhiều khởi sắc 170.000 lượt khách, tăng 220% so với năm 2015; doanh thu xã hội từ du lịch đạt trên 135 tỷ đồng. Diện mạo đô thị Na Hang đổi mới, phát triển; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, xây dựng từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đến nay 12/12 xã, thị trấn đã có điện lưới quốc gia và có đường ô tô đến trung tâm. Đến hết năm 2020, toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục có sự đổi mới. Năng lực điều hành của chính quyền có nhiều tiến bộ. Triển khai và thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thiết thực và hiệu quả hơn. Giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất, hoàn thành mục tiêu đưa huyện Na Hang thoát khỏi tình trạng kém phát triển.

 

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXII đã đề ra mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, với tinh thần đoàn kết, kế thừa những thành quả đã đạt được; phát huy nội lực, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương kết hợp với các nguồn lực đầu tư của Trung ương, của tỉnh và các nguồn lực khác để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; quyết tâm xây dựng huyện Na Hang phát triển bền vững. Đại hội cũng đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 16 chỉ tiêu, 2 khâu đột phá (Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đặc sản, giá trị gia tăng cao; Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện).


Sau nội dung báo cáo chính trị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Tại đại hội, các đại biểu  đã tập trung thảo luận, bổ sung các giải pháp hoàn thiện báo cáo chính trị về các lĩnh vực như: xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang trở thành đô thị loại IV vào năm 2025; một số giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc để phát triển du lịch, dịch vụ; giải pháp đẩy mạnh phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa của địa phương; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: Việc lựa chọn Đảng bộ huyện Na Hang để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa là sự ghi nhận kết quả, nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đây cũng là sự kỳ vọng, khởi đầu cho một giai đoạn mới để huyện Na Hang phát triển nhanh, bền vững hơn. Thông qua đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ rút ra được những kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp huyện trong tỉnh và tổ chức Đại hội đại biểu tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII. Đồng chí đề nghị BCH Đảng bộ huyện Na Hang cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm cũng đề nghị huyện Na Hang cần chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng suốt lựa chọn bầu những đại biểu có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực công tác vào BCH khóa mới.

 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã bầu 38 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Ngày mai (30/6), Trang thông tin điện tử Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang sẽ đăng tải các nội dung tiếp theo của Đại hội. 

 

 Lý Vinh – Lê Thắng – Lưu Khiêm