Banner

(TTV) Họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII

Sáng ngày 24/6, các Ban của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII. 

Dự họp có các đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

 

 

Tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Ước thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020, một số nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu điều hành thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm.

 

Các ý kiến đề nghị dự thảo báo cáo làm rõ thêm nguyên nhân tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, tình hình khôi phục sản xuất kinh doanh của các cơ sở doanh nghiệp. Công tác khống chế dịch bệnh trên địa bàn, cung ứng giống cây lâm nghiệp.

 

Ngành thuế xác định rõ nguồn thu bị giảm do dịch Covid 19,  và giải pháp thực hiện các nguồn thu để cân đối ngân sách, đảm bảo mục tiêu thu ngân sách trên 2.200 tỷ đồng.

 

Các đại biểu đề nghị bổ sung một số nội dung về  lĩnh vực văn hóa – xã hội như nâng cao chất lượng khám chữa bệnh 6 tháng đầu năm, huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đến trường, tiến độ chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid – 19.

 

Một số vấn đề về công tác bảo vệ môi trường, công tác pháp chế cũng được các đại biểu yêu cầu các ngành làm rõ thêm tại cuộc họp thẩm tra.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh tiếp tục có chỉ đạo quyết liệt về công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công. Cần tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tập trung các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững,  đảm bảo chất lượng giống cây nông nghiệp, có phương án xử lý rác thải đảm bảo môi trường, chủ động trong xử lý rác thải nguy hiểm.  Những vấn đề được đại biểu yêu cầu làm rõ tại cuộc họp thẩm tra, đề nghị các ngành có báo cáo bằng văn bản gửi UBND tỉnh để tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

An Thu – Đỗ Hải