Banner

(TTV) Họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII

Chiều ngày 29/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

Các đại biểu đã thẩm tra báo cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Chánh án tòa án nhân dân tỉnh; Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự.


Các ý kiến trao đổi đề nghị bổ sung, làm rõ thêm nguyên nhân tội phạm sở hữu, kinh tế và môi trường tăng trong 6 tháng đầu năm; Kết quả giải quyết án phạm tội về tham nhũng và chức vụ, hiện tượng chây ì trong công tác thi hành án dân sự.


Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh làm rõ các vấn đề  đại biểu quan tâm. Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại cuộc họp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung, hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo để trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII./. 

 

An Thu – Nông Nam