Banner

(TTV) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII tổ chức Kỳ họp chuyên đề

Sáng ngày 26/6, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

 

Dự kỳ họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện thành phố.
 

Các đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp.

 

 

3 dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp chuyên đề: Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; Cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; Cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

 

Tại kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đã trình bày Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025. Mục tiêu đặt ra nhằm đầu tư, tôn tạo đồng bộ về kiến trúc cảnh quan, hoàn thiện cơ sở vật chất nhằm hình thành một điểm sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống yêu nước, điểm du lịch văn hóa đặc sắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho người dân vùng căn cứ cách mạng Tân Trào. Các đại biểu yêu cầu làm rõ về  quy mô, nguồn vốn đầu tư cho dự án. Trả lời đại biểu về vấn đề này lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoach và Đầu tư đã khẳng định: những đầu điểm công việc trong dự án được lựa chọn kỹ, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu của dự án, sẽ ưu tiên bố trí vốn, đảm bảo để thực hiện dự án này.

 

52/52 đại biểu đã biểu quyết, nhất trí thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025.

 

Dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, có diện tích19,8 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 5.000 người, được đầu tư hoàn thiện về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Hình thức đầu tư ngoài nguồn vốn ngân sách nhà  nước. Dự kiến nguồn vốn đầu tư khoảng trên 550 tỷ.  Các đại biểu yêu cầu làm rõ quy hoạch sử dụng đất phục vụ cho dự án, quỹ đất dành cho các công trình xã hội như: giáo dục, công viên, các tác động môi trường khi dự án được thực hiện. Về những vấn đề này, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng đã trả lời, dự án đáp ứng quy hoạch chỉ tiêu phát triển nhà ở của tỉnh, khi được phê duyệt và đi vào thực hiện, sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng quỹ đất cho các công trình xã hội. Việc đánh giá tác động môi trường cũng sẽ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đáp ứng phát triển bền vững.
     

100% đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

 

Các đại biểu cũng đã thảo luận nghiêm túc về tờ trình Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (Khu 1 - thuộc phường An Tường, thành phố Tuyên Quang). Dự án dự kiến có tổng mức đầu tư trên 770 tỷ, hình thức đầu tư ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước. Với diện tích trên 21ha, cùng với dự án khu đô thị mới bên bờ sông Lô, sẽ góp phần tạo cảnh quan đồng bộ, hiện đại hai bên bờ sông. Lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang đã trực tiếp trả lời những vấn đề đại biểu quan tâm. Theo quy hoạch, chiều cao của các khu nhà ở đã được cân nhắc, đảm bảo hài hòa với cảnh quan, đặc biệt là với cây cầu Tình Húc mới được xây dựng, kết nối hạ tầng giao thông, các công trình xã hội cũng được tính toán phù hợp với tiêu chí của một đô thị hiện đại. UBND tỉnh cũng sẽ cân nhắc, tính đến phương án điều chỉnh tên của dự án cho phù hợp.

 

Với tỷ lệ 100% đại biểu đồng ý, Nghị quyết về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương  mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (Khu 1 - thuộc phường An Tường, thành phố Tuyên Quang) đã được HĐND tỉnh thông qua.

 

Bế mạc cuộc họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định: Với 3 nghị quyết được thông qua, sẽ góp phần phát huy giá trị của Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, huy động những nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, đáp ứng quy hoạch phát triển thành phố Tuyên Quang lên đô thị loại II.

 

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành chức năng tiếp tục làm tốt việc hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các dự án đầu tư đã được phê duyệt; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến các nội dung điều chỉnh, bổ sung đến nhân dân; vận động nhân dân tham gia thực hiện, nhất là khâu giải phóng mặt bằng để các dự án được triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; tăng cường giám sát, kịp thời góp ý để UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương liên quan khắc phục hạn chế, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện…

 

An Thu – Lê Thắng