Banner

(TTV) Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang

Sáng nay (24/6), Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang về kết quả triển khai thực hiện dự án, chương trình do Trung ương hỗ trợ trong năm 2019. 

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. 

 

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ
Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

 

Năm 2019, Dự án nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản, tạo sinh kế để hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo với tổng kinh phí thực hiện gần 400 triệu đồng được triển khai tại xã Kim Quan (Yên Sơn) cho 23 hộ được thụ hưởng. Dự án đã được triển khai, thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, bảo đảm công khai, dân chủ, có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Dự án đã góp phần làm thay đổi nhận thức, cách suy nghĩ trong sản xuất, chăn nuôi của nhân dân trên địa bàn. 


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Ủy ban MTTQ tỉnh trong việc thực hiện dự án. Đồng chí mong muốn, MTTQ các cấp của tỉnh tiếp tục thực hiện, đôn đốc và quản lý hiệu quả các dự án, chương trình hỗ trợ đã, đang và sẽ được triển khai. Góp phần giảm nghèo bền vững, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. 


Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh  Nguyễn Hưng Vượng mong muốn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Tuyên Quang thực hiện nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản trên địa bàn xã Kim Quan (Yên Sơn); Hỗ trợ để tỉnh sớm triển khai xây dựng Dự án phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản tại xã Kiên Đài (Chiêm Hóa). Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương triển khai hỗ trợ nhân dân thực hiện mục tiêu thoát nghèo, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

 

Trà Mi – Lê Thắng