Banner

(TTV) Ủy ban nhân dân tỉnh họp kỳ tháng 5

Sáng ngày 21/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức họp kỳ tháng 5. Dự họp các đồng chí thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các lãnh đạo các huyện, thành phố. Phát triển công nghiệp cần có tầm nhìn theo hướng bền vững, hiệu quả, kiên quyết từ chối những dự án tác động xấu đến môi trường, không thu hút đầu tư bằng mọi giá, đó là yêu cầu của đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về định hướng phát triển công nghiệp tới năm 2025 tại kỳ họp. 

 

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển  công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” và báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 65 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI  về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp  trọng tâm xây dựng kết cấu hạ tầng giai đoạn 2016 – 2020 là những nội dung được nhiều ý kiến tham gia tại hội nghị.  

 

Theo báo cáo của Sở Công thương, trong giai đoạn 2016 – 2020 tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân đạt trên 12%/năm. Tuy nhiên, công nghiệp còn chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn vào tỉnh, tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm, một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp. Định hướng trong thời gian tới, các ý kiến tập trung vào việc cần phát triển công nghiệp theo chiều sâu, nâng cao giá trị sản phẩm, tiếp tục cải cách hành chính để thu hút đầu tư.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong xây dựng kết cấu hạ tầng giai đoạn 2016 – 2020 như: Hạ tầng giao thông, hạ tầng điện, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị … những hạn chế được các đại biểu chỉ ra là việc chưa có hệ thống thoát nước thải đồng bộ tại các khu đô thị, hạ tầng giáo dục, y tế còn thiếu, chất lượng chưa cao.
 

 

Về kết quả triển khai Kết luận số 51 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020,  báo cáo  của  Sở Kế hoạch và Đầu tư đề cập đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đã tạo chuyển dịch tích cực của tỷ lệ cơ cấu nhân lực trong các ngành kinh tế. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2019 đạt trên 57%.  Tuy nhiên, chất lượng giáo dục đại trà của tỉnh còn đạt thấp, một bộ phận cán bộ công chức năng lực và hiệu quả công việc còn hạn chế.

 

Các đại biểu nhất trí với tờ trình của Sở Nội vụ về việc giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội. Trong năm 2020, Bộ Nội Vụ đã thẩm định số lượng người trong các đơn vị công lập khối nhà nước của tỉnh Tuyên Quang năm 2020 là 15.663 người, giảm 305 người so với năm 2019.  Sở Nội vụ  đề nghị Xây dựng đề án tự chủ 100% chi thường xuyên của 8 đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Sở Y tế.

 

Kỳ họp cũng tập trung thảo luận, góp ý vào Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, dự thảo chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, chất thải nhựa và đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra tỉnh. 

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn kết luận cuộc họp.

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn yêu cầu, về phát triển công nghiệp, cần có tầm nhìn mang tính bền vững. Thu hút đầu tư nhưng kiên quyết từ chối những dự án có tác động xấu, ảnh hưởng tới môi trường. Bài toán về hiệu quả đầu tư cần được cân nhắc kỹ, đảm bảo tỉnh, nhà đầu tư và người dân đều được hưởng lợi. Phát triển nguồn nhân lực sẽ tiếp tục là lĩnh vực được tỉnh quan tâm, ưu tiên trong thời gian tới, cần có những giải pháp hiệu quả để có được nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đề ra, nhất là trong giai đoạn cách mạng 4.0.  Cần xây dựng đề án quản lý rác thải, rác thải nhựa, trước hết là nâng cao nhận thức của cộng đồng, sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, xã hội hóa việc xử lý rác thải. Nhất trí dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ 7 nghị quyết quy phạm pháp luật không còn phù hợp do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành. Nhất trí với phương án của Sở Nội vụ về tinh giảm biên chế, ưu tiên chỉ tiêu cho lĩnh vực giáo dục đào tạo.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, rà soát lại toàn bộ văn bản trên cơ sở đảm bảo những nội dung công việc theo đúng thẩm quyền của tỉnh.

 

An Thu – Lưu Khiêm