Banner

(TTV) Đại hội Đảng bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ IV

Chiều nay (20/5), Đảng bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025). Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Các đại biểu dự đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2015-2020,  Đảng bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã lãnh đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên, người lao động tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần bảo đảm thực hiện 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 15 chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn
phát biểu tại đại hội.

 

Với phương châm "Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới", trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm: Tích cực tham mưu, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri. 

 

 

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn, đề nghị Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh cần tập trung vào việc đổi mới việc tổ chức các kỳ họp, chủ động nghiên cứu, nắm chắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để giúp HĐND tỉnh kịp thời quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh. Hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND tỉnh, Thường trực và các Ban cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả. Cùng với đó Đảng bộ Văn phòng cần nâng cao kỹ năng, năng lực hoạt động của đại biểu HĐND chuyên trách. 


Đại hội Đảng bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa IV (nhiệm kỳ 2020-2025) và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII. /.

 

 Lý Vinh – Quang Thành