Banner

(TTV) Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Chiều ngày 8/11, đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân thôn Hòa Bình, xã Cấp Tiến (Sơn Dương).

 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019, nhân dân thôn Hòa Bình khánh thành và đưa vào sử dụng ngôi nhà văn hóa mới. Toàn thôn hiện có trên 130 hộ gia đình với trên 600 nhân khẩu cùng sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, Chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhân dân trong thôn đã tập trung sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Toàn thôn hiện có 98% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 98% đường giao thông trong thôn được cứng hóa. 


Chia vui với nhân dân thôn Hòa Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực biểu dương những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của khu dân cư. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới nhân dân thôn Hòa Bình tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân./.

 

Tuấn Trường – Đỗ Dương

.