Banner

(TTV) Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam

Sáng ngày 8/11 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019. 
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Dự hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. 


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ pháp luật và thượng tôn pháp luật của mọi người dân. Trong những năm qua, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đã tổ chức trên 4.800 hội nghị, tọa đàm, ngoại khóa, tuyên truyền pháp luật… thu hút gần 400.000 lượt người tham gia. 


Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp thực hiện nghiêm, hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các chương trình, kế hoạch của tỉnh. Triển khai thi hành kịp thời, đầy đủ các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 7 thông qua. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở. 

 

Đồng chí Trần Ngọc Thực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen
của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,
giai đoạn 2003-2019  

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt 15 năm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013. Quán triệt, triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 7 thông qua. Triển khai Công ước Quốc tế về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.


Nhân dịp này, đã có 16 tập thể, 36 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh “Đã có thành tích trong thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2015-2019”. 21 tập thể, 21 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh “Đã có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2003-2019”./.

 

Tuấn Trường – Đỗ Hải