Banner

(TTV) Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện các Quy chế phối hợp công tác

Chiều ngày 1/11, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện các Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh. 
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan thực hiện các nội dung: Phối hợp trong công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy tỉnh những chủ trương, định hướng về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; Tổ chức hoạt động của các ngành trong khối nội chính; Hoạt động tư pháp của các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh; Phối hợp trong công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng khi được cấp ủy giao, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, và một số nội dung phối hợp theo nhiệm vụ, chức năng của các cơ quan. 


Qua 5 năm triển khai, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan đã đi vào nền nếp, đảm bảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, đơn vị. Chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được nâng lên, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.


 Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận các nội dung phối hợp, trao đổi thông tin, tài liệu về công tác nội chính, và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhằm tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu về thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng giữa các cơ quan nội chính của tỉnh. 


* Cũng trong chiều ngày 1/11, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 24, ngày 25/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thành ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp./.

 

Thái văn – Quang Thành