Banner

(TTV) Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Chanh 1

Sáng ngày 10/11, đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Chanh 1, xã Thái Bình (Yên Sơn).

 

Phát biểu chung vui trong ngày hội với bà con nhân dân thôn Chanh 1, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của nhân dân khu dân cư. Với gần 150 hộ, trên 570 nhân khẩu, trong những năm qua nhân dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra. Tiêu biểu như: Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các loại cây ăn quả; Dân chủ ở cơ sở được phát huy; Nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, thu nhập bình quân của người dân đạt gần 4,3 triệu đồng/người/tháng. Năm 2019, thôn có trên 97% hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó có trên 80% hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội trong thôn đều được xếp loại hoạt động tốt trở lên. 


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã thông tin tới bà con nhân dân một số kết quả nổi bật tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí mong muốn nhân dân thôn Chanh 1 tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, giữ gìn và phát huy mối đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Trong đó có việc giải phóng mặt bằng thực hiện đường dẫn cầu Tình Húc – công trình giao thông quan trọng của tỉnh; Tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng các mô hình tự quản hiệu quả, góp phần để xã Thái Bình xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Thái Văn – Quang Thành