Banner

(TTV) Tuyên Quang: Tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Chiều 17/10, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen
của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích
đóng góp trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh
Tuyên Quang năm 2019

 

Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, Ban chỉ đạo các huyện, thành phố.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang đánh giá cao nỗ lực và sự chuẩn bị chu đáo, thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Thời gian thu thập thông tin, dữ liệu đã được rút ngắn sớm hơn một năm nhờ ứng dụng công nghệ thông tin. Kết quả của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là nguồn thông tin chủ yếu và đáng tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học, tình trạng nhà ở của dân cư. Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần này cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng phục vụ dữ liệu cho các Tiểu ban chuẩn vị văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xem xét, dự báo và định hướng trong việc lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2045; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025) và kế hoạch hàng năm.

 

 

Kết quả Tổng điều tra, dân số toàn tỉnh là trên 784.800 người, đứng thứ 52 cả nước, với trên 210.000 hộ gia đình. Trong đó, trên 86% dân số sống tại các vùng nông thôn; Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm trong 10 năm qua là 0,8%/năm; Trình độ dân trí ở Tuyên Quang đã được cải thiện, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết trên 94%; Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt  gần 100%, điều kiện nhà ở của các hộ dân cư đã được cải thiện rõ rệt. 


Tại hội nghị đã có 30 tập thể và 45 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích đóng góp trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Tuyên Quang năm 2019./.

 

 Ngọc Bích – Đỗ Dương