Banner

 (TTV) Tuyên Quang tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 15/10, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2020) và Sơ kết 4 năm thực hiện kiên cố hóa kênh mương theo Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên  BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh; Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương; Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh; Lãnh đạo các huyện, thành phố; Các doanh nghiệp và các tập thể, cá nhân điển hình trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày
các sản phẩm OCOP. 

 

Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Với những cách làm sáng tạo, lựa chọn những công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đến nay, Tuyên Quang đã có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân đạt 13,4 tiêu chí/xã, tăng 10,6 tiêu chí so với năm 2011. Phấn đấu đến hết năm 2019 có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 36 xã, bình quân các xã đạt 14 tiêu chí, hoàn thành sớm hơn một năm so với mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/người/năm. 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao Cờ thi đua cho các tập thể 
có thành tích trong phong trào thi đua Tuyên Quang chung sức xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

 

Trong 4 năm thực hiện Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh, toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng hơn 784 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, vượt trên 100% mục tiêu của đề án giai đoạn 2016 – 2020, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu của nghị quyết đề ra. Đặc biệt là tỉnh không có nợ đọng trong xây dựng cơ bản.  

 
Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện chương trình và đề xuất các giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn trao Bằng khen cho các
tập thể và cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua Tuyên Quang
chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương đánh giá cao những kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục có những giải pháp cụ thể để đưa nông nghiệp, nông thôn của tỉnh phát triển tương xứng với tiềm năng. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện chương trình.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh: Trong quá trình thực hiện chương trình, tỉnh đã có nhiều sáng tạo như: Ban hành các nghị quyết chuyên đề, xây dựng các quy hoạch, đề án, các cơ chế, chính sách đảm bảo đồng bộ, phù hợp để thực hiện theo phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ. Từ đó đã huy động sức mạnh nội lực trong nhân dân, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện chương trình. Làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống nhân dân được nâng lên. Đồng chí đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức cho đảng viên, cán bộ và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chương trình; Phải xác định rõ xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; Đẩy mạnh phong trào thi đua Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới thực sự đi vào chiều sâu, phù hợp với từng địa phương, từng đối tượng. 


Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã trao Cờ thi đua cho 7 tập thể. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn trao Bằng khen cho 57 tập thể, 70 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 23 tập thể, 43 cá nhân đã có thành tích góp phần thực hiện Đề án kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020./.

 

 Đỗ Bình – Quang Thành – Lưu Khiêm