Banner

(TTV) Lễ báo công Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo Dân vận

Sáng ngày 10/10, tại điểm di tích Khấu Lấu – Vực Hồ, thôn Bòng, xã Tân Trào (Sơn Dương), Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ báo công Kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo Dân vận (15/10/1949 – 15/10/2019); Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và 20 năm Ngày Dân vận của cả nước15/10. 
Các đại biểu dự lễ báo công.

 

Dự Lễ báo công có các đồng chí: Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam không chuyên trách; Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Triệu Thị Lún, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phùng Quang Đông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sơn Dương; Lê Thị Kim Dung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang.

 


Cách đây 70 năm tại địa danh Khấu Lấu - Vực Hồ, thôn Bòng, xã Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Bài báo "Dân vận" nổi tiếng với bút danh X.Y.Z. Tác phẩm có nội dung, ý nghĩa to lớn và quan trọng trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, là kim chỉ nam cho hoạt động công tác dân vận của Đảng và Nhà nước ta. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác Dân vận. Trong những năm qua, công tác vận động quần chúng nói chung, phong trào thi đua "Dân vận khéo" nói riêng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các mô hình "Dân vận khéo" được các cơ quan, đơn vị đăng ký gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có trên 12.000 mô hình, nội dung, việc làm, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó có nhiều điển hình tiêu biểu, có sức lan tỏa rộng rãi, được các cấp ủy Đảng công nhận, nhân dân hưởng ứng mang lại hiệu quả tích cực trong đời sống xã hội. Liên tiếp trong 3 năm (từ 2016 – 2018), tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, thực hiện đúng lộ trình Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. 

 

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Tuyên Quang là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa và lịch sử cách mạng. Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là Thủ đô Khu giải phóng, trung tâm lãnh đạo Tổng khởi nghĩa, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Tuyên Quang vinh dự là Thủ đô kháng chiến, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận và hầu hết các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương đặt trụ sở làm việc lãnh đạo cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi. Thực hiện tư tưởng của Bác về công tác dân vận, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Tuyên Quang đã vận dụng sáng tạo quan điểm, tư tưởng về công tác dân vận được nêu trong Bài báo “Dân vận” của Bác bằng các chương trình, việc làm cụ thể đã phát huy được vai trò của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đã đạt được những kết quả to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.


Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

 

 

Nhân dịp này UBND tỉnh tặng Quỹ Khuyến học cho thôn Bòng, Ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận tỉnh tặng quà cho một số hộ gia đình của hoàn cảnh khó khăn thôn Bòng, xã Tân Trào.

 

 

* Trước đó các đại biểu đã đến dâng hương tại Lán Nà Nưa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ cuối tháng 5/1945 đến 22/8/1945 chuẩn bị cuộc tổng khởi nghĩa và lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Dâng  hương tại Đình Tân Trào, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội họp từ ngày 16 -17/8/1945, thông qua lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và 10 chính sách lớn của Việt Minh, cử ra Ủy ban dân tộc giải phóng, tức Chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và quy định Quốc kỳ, Quốc ca của nước Việt Nam. Đây cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời thề quyết tâm giành độc lập dân tộc./.

 

Đỗ Bình – Quang Thành – Lưu Khiêm