Banner

(TTV) Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII

Sáng ngày 18/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang, Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp. 
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thành viên Tiểu ban Văn kiện.


Dự thảo đề cương Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, gồm 2 phần chính. Đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; Kết quả thực hiện phương châm hành động, khẩu hiệu đại hội, mục tiêu tổng quát; 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm; 15 chỉ tiêu chủ yếu; Những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Đánh giá tổng quát những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, có tính đến năm 2030. Trong đó xác định 15 chỉ tiêu chủ yếu; Một số khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, làm tiền đề, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.


Thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng đề nghị phương hướng nhiệm kỳ tới cần xem xét, lựa chọn khâu đột phá dựa trên những tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Nghiên cứu ưu tiên phát triển du lịch là một trong những khâu đột phá của tỉnh và xác định 3 loại hình du lịch, đó là du lịch lịch sử, du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng.


Các ý kiến thảo luận tập trung vào khai thác tiềm năng thế mạnh về du lịch lịch sử, du lịch sinh thái, tâm linh, cộng đồng; Nâng cấp hệ thống đường giao thông, nhất là giao thông nông thôn để liên kết vùng miền, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa; Nâng cao chất lượng công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính; Đẩy mạnh phát triển đường thủy; Triển khai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Áp dụng khoa học công nghệ cao trong quản lý, sản xuất và kinh doanh....


Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia đóng góp nhằm triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 306 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Các sở, ngành đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đơn vị mình; Đề xuất các khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện xây dựng dự thảo báo cáo chính trị phải có tính khái quát cao, đánh giá kết quả đạt được, đề ra các giải pháp thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng thời phát huy cao nhất trí tuệ của tập thể, cá nhân, bởi đây là văn kiện hết sức quan trọng không những định hướng cho nhiệm kỳ tới mà còn định hướng lâu dài cho những năm tiếp theo để phát huy được tiềm năng thế mạnh, thu hút đầu tư, đưa Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững./.

 

Đỗ Bình – Quang Thành