Banner

(TTV) Hội thảo 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng ngày 14/10, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo trực tuyến toàn quốc 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết “Dân vận khéo” năm 2019. 
Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang. 

 

Dự hội thảo tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

 

Dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

 

Cách đây 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Bài báo "Dân vận" nổi tiếng với bút danh X.Y.Z. Tác phẩm có nội dung, ý nghĩa to lớn và quan trọng trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là kim chỉ nam cho hoạt động công tác dân vận của Đảng và Nhà nước ta. Đó là tư tưởng nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân.

 

Sau 70 năm ra đời, tác phẩm "Dân vận" của Bác vẫn mang giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, là cẩm nang cho mọi hoạt động của Đảng, của mỗi cán bộ đảng viên. Trong suốt chặng đường lịch sử cách mạng của Đảng và dân tộc, công tác dân vận đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Công tác dân vận chính là mạch nối duy trì mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân để thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Đây chính là cốt lõi tư tưởng đại đoàn kết rộng rãi, lâu dài, chân thành, triệt để của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là sự nhấn mạnh về tầm quan trọng chiến lược của công tác dân vận trong xây dựng củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa.

 

Tại hội thảo, các nhà khoa học, các chuyên gia đã có nhiều tham luận. Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác vận động nhân dân ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.


Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh: Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, để chúng ta tiếp tục nhận thức, vận dụng sâu sắc tư tưởng của Bác về công tác dân vận. Tác phẩm dân vận của Bác là cơ sở lý luận để Đảng, Nhà nước ta đề ra các chủ trương chính sách về công tác dân vận nói riêng, công tác xây dựng Đảng nói chung. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác vận theo hướng tập trung, quyết liệt, dứt điểm, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt phương châm dân biết, dân làm, dân kiểm tra; Tuyên truyền, giải thích, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp của Nhà nước nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời chú trọng nhân rộng các tấm gương cá nhân điển hình trong công tác dân vận.

 

Tại hội thảo, Ban Dân vận Trung ương đã công bố Quyết định công nhận và trao thưởng cho 50 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương dân vận khéo năm 2019. Tỉnh Tuyên Quang có 01 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết (tác phẩm Cây đại thụ trên núi Kia Tăng của tác giả Bích Hằng, Báo Tuyên Quang).


Phát biểu kết luận và bế mạc hội thảo, đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao những ý kiến, tham luận của các đại biểu. Qua đó đã làm rõ thêm ý nghĩa tác phẩm “Dân vận” của Bác để vận dụng vào thực tiễn công tác dân vận trong tình hình mới./.

 

Đỗ Bình – Quang Thành