Banner

(TTV) Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với hội viên nông dân

Sáng ngày 22/10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với hội viên nông dân và ký liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản. 

 

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân một số tỉnh, thành phố và lãnh đạo các sở ban ngành, huyện, thành phố của tỉnh.


Tại Tuyên Quang, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã bước đầu hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa và hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất được coi trọng, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, giảm chi phí sản xuất.


Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn có những khó khăn, vướng mắc như: Sản xuất nông nghiệp vẫn chưa gắn kết chặt chẽ với chế biến và tiêu thụ; Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chưa gắn với nhu cầu thị trường; Thiếu nhà đầu tư có tiềm lực liên kết sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và có khả năng ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm nông nghiệp quy mô lớn với nông dân; Việc ứng dụng khoa học, công nghệ cao vào sản xuất còn hạn chế; Xây dựng nhãn hiệu và sản xuất, chế biến sản phẩm theo tiểu chuẩn, quy chuẩn còn ít. Năng suất, chất lượng một số sản phẩm chưa cao, sức cạnh tranh thấp đã tác động trực tiếp đến tâm lý, đầu tư sản xuất của người nông dân và doanh nghiệp.

 

 

Trên cơ sở đánh giá tình hình và những thuận lợi, khó khăn. Nhiều ý kiến tại hội nghị đề cập hai nhóm vấn đề chính là hỗ trợ phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm và cơ chế, chính sách trong phát triển nông nghiệp hàng hóa. Tiếp thu ý kiến của hội viên nông dân, lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh đã trực tiếp trả lời, trao đổi làm rõ thêm. Đồng thời, qua đó tham mưu để lãnh đạo tỉnh kịp thời chỉ đạo, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.


Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh ký hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản với Công ty cổ phần đầu tư và bán lẻ BT; Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Tiến Thành (Tuyên Quang); ký hợp tác với Công ty cổ phần Nông sản Phú Gia (Thanh Hóa); Công ty cổ phần T&T 159 (Hà Nội); Công ty TNHH thực phẩm Mạnh Quang (Hà Nội) và một số hợp tác xã, tổ hợp tác. Việc tổ chức ký liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản nhằm góp phần tích cực thực hiện các Kế hoạch số 24 và 25 ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh và phát triển hợp tác xã nông nghiệp có hiệu quả đến năm 2020. Đồng thời tạo ra liên kết chuỗi chặt chẽ để phát triển bền vững sản phẩm chủ lực của địa phương là sản phẩm chăn nuôi trâu, bò; phát triển hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn ghi nhận những ý kiến trao đổi, chia sẻ thông tin của các đại biểu và khẳng định, việc ký hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản đã góp phần thực hiện một trong ba khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về phát triển nông, lâm nghiệp hàng hoá hiệu quả, bền vững, tập trung một số sản phẩm chủ lực. 


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia ký liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản tiếp tục nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ để việc ký kết đạt hiệu quả thiết thực, mục tiêu là nâng cao đời sống người nông dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh ./.

 

Duy Linh – Lưu Khiêm