Banner

(TTV) Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp

Sáng ngày 30/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử - Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp năm 2019. 

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử - Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh:  Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và vai trò quyền lực nhà nước ở địa phương của HĐND, những điểm mới trong quy định của pháp luật và thực tiễn hiện nay, đang đặt ra những yêu cầu cho việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Đáp ứng yêu cầu đó, việc thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động sẽ góp phần để mỗi đại biểu làm tròn trách nhiệm trước cử tri.  


Tại hội nghị các đại biểu sẽ được nghiên cứu các chuyên đề như: kỹ năng giám sát việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, Thường trực, các ban, tổ đại biểu HĐND. Kỹ năng quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ vốn đầu tư công; Kỹ năng tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND và giám sát hoạt động pháp luật. Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày (30 - 31/10)./.

 

 Lý Vinh – Quang Thành