Banner

(TTV) Hội nghị Ban Chấp Hành Đảng bộ huyện Na Hang khóa XXI, lần thứ 18

Huyện ủy Na Hang vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, lần thứ 18 (mở rộng), đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2019. 

Trong 9 tháng đầu năm, kinh tế của huyện Na Hang tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu cơ bản tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Diện tích trồng cây lúa, ngô và cây lạc đều đạt trên 100% kế hoạch, tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 19.000 tấn; Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 590 tấn, tăng 82% so với cùng kỳ; Trồng mới hơn 690 ha rừng, đạt 106% kế hoạch; Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 72% kế hoạch, tăng 4,8% so với cùng kỳ; Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 17 tỷ đồng, bằng 72%  dự toán. Duy trì, giữ vững chất lượng các tiêu chí tại 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2019 xã Hồng Thái hoàn thành 19/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới... Trong 9 tháng, Na Hang đã tạo việc làm mới cho gần 1.500 lao động…

 

Trong Quý IV/2019, huyện tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tiếp tục chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ đông, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Triển khai các kế hoạch thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Giữ vững, duy trì các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

 

 CTV: Hoàng Thông (Đài TT – TH Na Hang)