Banner

(TTV) Bế mạc Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp

Hôm nay (31/10), Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp năm 2019, đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu bế mạc hội nghị. 

 

Trong thời gian hai ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Kỹ năng giám sát việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND; Kỹ năng tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND; Nội dung giám sát hoạt động tư pháp…


Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Những vấn đề được truyền đạt, trao đổi, thảo luận tại hội nghị có ý nghĩa thiết thực, để các đại biểu vận dụng vào thực tế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu cũng như HĐND các cấp. Qua bồi dưỡng cũng gợi mở những vấn đề để các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đúc rút trong thực tiễn công tác, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu dân cử.


 Đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đại biểu HĐND, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của cử cử tri và nhân dân./.

 

Thái Văn – Quang Thành