Banner

(TTV) Chủ tịch UBND tỉnh thăm các mô hình phát triển kinh tế tại huyện Chiêm Hóa

Sáng ngày 5/9, đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Chiêm Hóa và kiểm tra công trình đường Đồng Luộc - Phúc Hương, thị trấn Vĩnh Lộc.
Đồng chí Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình Chuỗi liên kết
chăn nuôi trâu, bò vỗ béo an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm của
Hợp tác xã Tiến Quang, xã Vinh Quang.

 

Thăm mô hình chăn nuôi vịt bầu thương phẩm của Công ty TNHH một thành viên Hà Đức, thôn Nà Mo, xã Yên Lập; mô hình chăn nuôi thỏ của Hợp tác xã Như Ngọc và mô hình Chuỗi liên kết chăn nuôi trâu, bò vỗ béo an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm của Hợp tác xã Tiến Quang, xã Vinh Quang liên kết với Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành (Tuyên Quang). Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời mong muốn các chủ doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục nghiên cứu sâu về công nghệ, áp dụng phương pháp chăn nuôi hiện đại để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; Nỗ lực mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

Đồng chí Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công trình
đường Đồng Luộc - Phúc Hương, thị trấn Vĩnh Lộc.

 

Kiểm tra công trình đường Đồng Luộc - Phúc Hương, thị trấn Vĩnh Lộc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo an toàn lao động, kỹ thuật và chất lượng công trình theo đúng yêu cầu đề ra. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao thương hàng hóa, nâng cao đời sống, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

 

Duy Linh – Lưu Khiêm