Banner

(TTV) Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Tuyên Quang khóa XXI

Sáng nay (11/7), HĐND thành phố Tuyên Quang khóa XXI (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đã tổ chức Kỳ họp thứ 8, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố đạt trên 3.800 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hoá xã hội đạt trên 6.600 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách đạt trên 363 tỷ đồng; Doanh thu về hoạt động du lịch đạt trên 405 tỷ đồng; Tổng sản lượng lương thực vụ xuân đạt trên 8.000 tấn. Công tác văn hoá, xã hội, y tế, thể dục thể thao được quan tâm thực hiện. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, góp ý phương hướng, nhiệm vụ hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Trong đó tập trung hoàn thành thu ngân sách Nhà nước giao, kế hoạch huy động trẻ đi nhà trẻ, giảm nghèo, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng mỗi xã, phường 1 sản phẩm đến năm 2020. Huy động các nguồn lực xây dựng và phát triển thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II. Hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tại các khu tập thể trên địa bàn./.

 

Thúy Hà – Đỗ Dương