Banner

(TTV) Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019

Chiều ngày 10/7, Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá công tác chuẩn bị Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. 
Đại biểu dự hội nghị.

 

Các đồng chí: Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ Quân khu; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019 dự và chỉ đạo hội nghị.


 Dự hội nghị, đại biểu Quân khu 2 có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm chính trị Quân khu 2; Đại tá Nguyễn Đăng Khải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 và lãnh đạo các cơ quan Quân khu 2. Tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019.


Thời gian qua Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã quán triệt và triển thực hiện nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn của Tư lệnh Quân khu, Bộ Tham mưu Quân khu về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2019. Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, xác định diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2019. Chỉ đạo cơ quan thường trực chủ động tham mưu và phối hợp với các ngành hướng dẫn xây dựng kế hoạch, hệ thống văn kiện theo nội dung của các ngành, theo từng giai đoạn, từng vấn đề huấn luyện; Khảo sát, xác định địa điểm diễn tập phần cơ chế, khu vực sơ tán giả định và diễn tập thực binh.


Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019 báo cáo, đánh giá kết quả công tác chuẩn bị, đề xuất giải pháp, phương án triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian tới đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, an toàn, sát với tình hình thực tế của địa phương.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2 nhấn mạnh: Tỉnh Tuyên Quang đã quán triệt và triển thực hiện nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn của Tư lệnh Quân khu, Bộ Tham mưu Quân khu về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019; Triển khai thực hiện thực hiện nhiệm vụ diễn tập đúng kế hoạch, phân công rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo; Xây dựng văn kiện có nhiều đổi mới, phù hợp với định hướng phát triển vững chắc của địa phương. 


Đồng chí đề nghị các thành viên trong ban chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác phối hợp để triển khai cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất. Đây là dịp tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân, nâng cao nhận thức trong nhân dân về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh.


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đồng chí Tư lệnh Quân khu 2 Phùng Sĩ Tấn và các ý kiến tham gia tại hội nghị. Trên cơ sở đó bổ sung vào văn kiện, kế hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả cao nhất. 


Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh. 


Các thành viên trong ban chỉ đạo làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ công tác chuẩn bị; Rà soát xây dựng hệ thống kế hoạch, văn kiện diễn tập đảm bảo chất lượng, sát với đặc điểm thực tế địa phương theo đúng kế hoạch được phê duyệt.


 Bảo đảm mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, góp phần cùng các địa phương trong trong khu vực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

 

Đỗ Bình – Lê Thắng