Banner

(TTV) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ 18

Ngày 10/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 (mở rộng) đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 

Trong 6 tháng đầu năm, huyện Lâm Bình đã đạt kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 6.377 tấn. Trồng mới 598 ha rừng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 11 tỷ đồng. Công tác phòng chống dịch cho đàn gia súc đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi được quan tâm chú trọng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm, quốc phòng - an ninh trên địa bàn được giữ vững.


Các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã đề ra. 


Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trong đó tập trung vào công tác xây dựng Đảng về hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;  Triển khai các dự án đầu tư công, xây dựng các kết cấu hạ tầng, phát triển hệ thống giao thông và hoàn thành các công trình trọng điểm; Tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch dịch vụ; Chuẩn bị cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới; Công tác cải cách hành chính./.

 

CTV: Hà Khánh – Xuân Cường

         (Đài TT – TH Lâm Bình)