Banner

(TTV) Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở vùng cao

20:07, 26/11/2022
Những năm qua, Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình đã tăng cường ứng dụng kỹ thuật cao vào khám và điều trị bệnh. Nhờ đó, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn.