Banner

(TTV) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus Sars-CoV-2

Sau khi thẩm định, đánh giá năng lực xét nghiệm chẩn đoán Sars-CoV-2, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã ban hành Quyết định số 798 về việc cấp giấy chứng nhận năng lực xét nghiệm khẳng định virus Sars-CoV-2 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang.