Banner

(TTV) Tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông lứa tuổi học sinh

21:17, 01/04/2024

Trước tình hình trật tự, an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, thực hiện Chỉ thị số 31 ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, các cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.