Banner

Infographics: Trình tự giải quyết, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

10:02, 21/09/2023

Trình tự giải quyết, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ theo Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 1/8/2023 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023.

 

 

Theo Chinhphu.vn