Banner

Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trên cơ sở tiếp thu ý kiến nhân dân trước ngày 27/3/2023

08:56, 03/02/2023
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Quyết định số 120/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trên cơ sở tiếp thu ý kiến

nhân dân trước ngày 27/3/2023

 

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân để hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích của nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

 

Theo Kế hoạch, dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và dự thảo báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi); hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai sửa đổi trên cơ sở tiếp thu ý kiến nhân dân trước ngày 27/3/2023.

 

Báo cáo Ban chỉ đạo về việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); việc tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được hoàn thiện theo ý kiến góp ý trước ngày 28/3/2023.

 

Trình Chính phủ dự thảo Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến góp ý trước ngày 01/4/2023.

 

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 05/4/2023

 

Theo Kế hoạch, sẽ tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được tiếp thu, hoàn thiện báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 05/4/2023.

 

Tham mưu cho Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ V trước ngày 25/4/2023.

 

Cũng theo Kế hoạch, dự kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lấy ý kiến trong khoảng thời gian từ ngày 20 - 23/2/2023; phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lấy ý kiến từ 1 - 3/3/2023; phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lấy ý kiến từ 3 - 5/3/2023; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo yêu cầu của các cơ quan chủ trì; hội thảo lấy ý các doanh nghiệp, liên hiêp hội, chuyên gia, nhà khoa học tại Thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng 10 - 15/3/2023.

 

Bên cạnh đó, Bộ sẽ tổ chức các Đoàn công tác đôn đốc việc lấy ý kiến nhân dân ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc tại Hòa Bình và Lạng Sơn; khu vực Đồng bằng Sông Hồng tại Thái Bình; Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung tại Nghệ An và Đà Nẵng; vùng Tây Nguyên tại Gia Lai; vùng Đông Nam Bộ tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu; vùng Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tại thành phố Cần Thơ.

 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và góp ý tại đây.

 

Theo Chinhphu.vn