Banner

Bộ Tư pháp lấy ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả rà soát vướng mắc, bất cập tại các thông tư

08:47, 15/12/2022
Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các bộ, ngành dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát vướng mắc, bất cập, những vấn đề không phù hợp với thực tiễn tại các thông tư do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành và thảo luận, thống nhất xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện rà soát thông tư.

Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Hồ Quang Huy

phát biểu tại hội thảo - Ảnh: VGP/LS

 

Ngày 13/12, tại Hà Nội, nhằm triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đã tổ chức Hội thảo trao đổi, góp ý dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát vướng mắc, bất cập, những vấn đề không phù hợp với thực tiễn tại các thông tư do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành (dự thảo Báo cáo) và thảo luận, thống nhất xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện rà soát thông tư. 

 

TS. Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp) chủ trì hội thảo, với sự tham dự của đại diện vụ pháp chế các bộ, ngành, đại diện cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp và các phòng chuyên môn thuộc Cục Kiểm tra văn bản QPPL...

 

Tại hội thảo, đại diện Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã trình bày khái quát nội dung dự thảo Báo cáo. Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 4568/BTP-KTrVB ngày 16/11/2022 về việc rà soát vướng mắc của các thông tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát toàn bộ các thông tư đang còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành mình và báo cáo kết quả rà soát để Bộ Tư pháp tổng hợp, xây dựng Bbo cáo chung gửi Thủ tướng Chính phủ. 

 

Trong quá trình thực hiện, Bộ Tư pháp đã theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện việc rà soát và gửi kết quả rà soát đảm bảo đúng chất lượng, thời hạn yêu cầu.

 

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo - Ảnh: VGP/LS

 

Phát biểu tại hội thảo, các đại biểu đã thông tin về tình hình thực hiện rà soát và kết quả rà soát văn bản QPPL, góp ý dự thảo Báo cáo, đồng thời chia sẻ, phản ánh về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình rà soát và đề xuất, kiến nghị về phạm vi, cách thức thực hiện nhiệm vụ rà soát theo chỉ đạo. 

 

Nhìn chung, việc tổ chức thực hiện rà soát văn bản đã được các bộ, cơ quan ngang bộ triển khai nhanh chóng, kịp thời, nghiêm túc. Hoạt động rà soát văn bản cơ bản bám sát mục đích, yêu cầu được xác định tại Công văn số 1045/TTg-PL. 

 

Qua rà soát, các bộ, cơ quan ngang bộ đã phát hiện được các quy định vướng mắc, bất cập, không phù hợp với thực tiễn tại các thông tư, thông tư liên tịch thuộc phạm vi quản lý, đồng thời đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với các quy định. 

 

Tuy nhiên, do thời hạn thực hiện quá gấp rút, nên bên cạnh những kết quả đạt được, các bộ, cơ quan cũng gặp khó khăn trong việc thực hiện rà soát và gửi kết quả rà soát văn bản tới Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

 

Khẳng định ý nghĩa quan trọng, thiết thức đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân, thay mặt cơ quan được giao tổng hợp, xây dựng báo cáo chung gửi Thủ tướng Chính phủ, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL Hồ Quang Huy ghi nhận kết quả đã đạt được trong rà soát thông tư của các bộ, cơ quan thời gian qua, đồng thời thống nhất một số vấn đề quan trọng về phạm vi, nội dung, cách thức triển khai để bảo đảm thực hiện đúng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về thời hạn, nội dung rà soát. 

 

Theo đó, Cục Kiểm tra văn bản QPPL sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan để thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Chính phủ giao tại Công văn số 1045/TTg-PL, cũng như nghiên cứu, hoàn thiện Báo cáo.

 

Theo Chinhphu.vn