Banner

Bảo đảm tiến độ, chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án hành chính

08:50, 24/12/2022
Tòa án nhân dân tối cao vừa có văn bản về nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, xét xử các vụ án hành chính.
Xét xử trực tuyến

 

Ngày 05/8/2018, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị số 03/2018/CT-CA về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, xét xử các vụ án hành chính. Sau khi có Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án các cấp đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử bảo đảm chỉ tiêu giải quyết theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội; giảm tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan. Tuy nhiên, qua công tác giám đốc việc xét xử và kiểm tra công tác chuyên môn nghiệp vụ hàng năm cho thấy vẫn còn một số địa phương tỷ lệ giải quyết án hành chính còn thấp và chưa đạt chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội; chất lượng giải quyết án hành chính còn hạn chế; một số địa phương có tỷ lệ bản án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan cao, chưa đạt yêu cầu của Quốc hội.

 

Để kịp thời khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế nêu trên và thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tại văn bản 1210/UBTP15 ngày 30/9/2022, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu: Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thụ lý, tiến độ giải quyết các vụ án hành chính; thống kê, rà soát các vụ án hành chính đã thụ lý nhưng chưa giải quyết hoặc chưa giải quyết xong do có khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng.

 

Thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm công tác xét xử các vụ án hành chính. Trước mắt, tổ chức ngay việc nghiên cứu, rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế trong giải quyết các vụ án hành chính qua kiểm tra công tác chuyên môn; kịp thời khắc phục các kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân trong quá trình giải quyết các vụ án. Thông qua việc rút kinh nghiệm, phải chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến án bị hủy, sửa; nguyên nhân dẫn đến thời hạn giải quyết vụ án bị kéo dài. Trên cơ sở đó xác định biện pháp khắc phục cụ thể.

 

Quá trình triển khai thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, cần chỉ đạo thực hiện đúng các quy định về đối thoại trong giải quyết vụ án hành chính; chú trọng bảo đảm chất lượng các phiên đối thoại, nâng tỷ lệ đối thoại thành các vụ án; khuyến khích việc tổ chức các phiên đối thoại tại trụ sở Ủy ban nhân dân.

 

Tiếp tục thực hiện việc xét xử trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến.

 

Ngoài ra, tổ chức nghiên cứu các án lệ về hành chính đã công bố; nghiên cứu các bản án đã có hiệu lực pháp luật, lựa chọn đề xuất phát triển án lệ. 

 

Theo Chinhphu.vn