Banner

26 TTHC ban hành mới lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng

08:43, 22/11/2022
Bộ Quốc phòng đã quyết định công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Công bố 26 thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực chính sách người có công

với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

 

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này danh mục 26 thủ tục hành chính ban hành mới và 20 thủ tục hành chính bị bãi bỏ về lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

 

Cụ thể, danh mục 26 thủ tục hành chính ban hành mới gồm: 6 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 18 thủ tục hành chính cấp huyện; 02 thủ tục hành chính cấp xã. Trong đó có thủ tục công nhận bệnh binh đối với quân nhân đang tại ngũ; thủ tục thực hiện chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe tại nhà đối với người có công đang tại ngũ, công tác; thủ tục cấp lại giấy chứng nhận thương binh đối với thương binh đang tại ngũ, công tác; thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công đang tại ngũ, công tác; thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần khi người có công đang tại ngũ, công tác từ trần…

 

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng công bố 20 thủ tục hành chính cấp trung ương bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng như: Thủ tục xác nhận đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (đối với người hoạt động cách mạng đang sống); thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu hy sinh; thủ tục xác nhận hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến; thủ tục xác nhận đối với quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu bị thương...

 

Theo Chinhphu.vn