Banner

(TTV) Hiệu quả mô hình camera an ninh

12:22, 19/09/2022
Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn là một trong những địa phương đầu tiên triển khai mô hình Camera an ninh. Mô hình này đã góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và giúp xã thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.