Banner

(TTV) Đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở

13:26, 24/09/2022
Thời gian qua, Công an xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn đã phát huy vai trò, trách nhiệm, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phát sinh từ cơ sở.  Chủ động bám nắm địa bàn, thường xuyên tuyên truyền, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.