Banner

(TTV) Đảm bảo vững chắc an ninh, an toàn không gian mạng

21:26, 27/08/2022
Cách đây hơn 1 năm, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh được thành lập. Lực lượng này đã góp phần quan trọng trong đấu tranh với tội phạm hoạt động trên không gian mạng, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước, kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.