Banner

(TTV) Đẩy mạnh Tuyên truyền pháp luật cho đồng bào vùng lòng hồ sinh thái Na Hang – Lâm Bình

20:43, 15/05/2022
Tuyên truyền pháp luật phải đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng và địa bàn dân cư là một trong những tiêu chí hàng đầu mà Công an xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình lựa chọn khi thực hiện tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là người dân sống tại vùng lòng hồ.