Banner

Xây dựng chế tài xử lý vi phạm đối với cá nhân, tổ chức được nhận danh hiệu, vinh dự nhà nước

08:38, 31/03/2022
Chiều 30/3, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thường kỳ thông tin về hoạt động nổi bật của Bộ trong quý 1/2022. Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng chủ trì họp báo.

Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thường kỳ thông tin về hoạt động nổi bật

của Bộ trong quý 1/2022. Ảnh: VGP/Lê Sơn

 

Liên quan vụ một Trưởng khoa của Trường Đại học Luật Hà Nội bị tố cáo cưỡng bức tình dục, trả lời câu hỏi: Bộ Nội vụ có ý kiến gì về vụ việc? Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm đã thực chất chưa, có cần phải sửa quy định, quy trình để không còn tình trạng cán bộ vi phạm đạo đức lối sống như vậy?

 

Ông Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) cho hay đã nắm được thông tin vụ việc này và cho biết, đến nay vị Trưởng khoa này đã có đơn xin nghỉ việc.

 

Về đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hiện nay, ông Nguyễn Tuấn Ninh cho biết, về phân cấp, người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức xây dựng quy chế hoặc phân cấp cho người đứng đầu các đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ ban hành quy chế và tổ chức đánh giá xếp loại phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Bộ Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng năm về kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức các bộ ngành, địa phương.

 

Qua theo dõi, tổng hợp cho thấy, công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát chủ trương của Đảng, nhất là có sự thống nhất đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là về việc đánh giá tiêu chí về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để xếp loại.

 

Theo lộ trình, trong năm 2023, sẽ tiếp tục nghiên cứu tổng hợp, rà soát quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn, tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét,  sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, cố gắng làm sao công tác đánh giá, xếp loại đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm thực chất hơn, sát thực tiễn hơn, tránh xảy ra những trường hợp vi phạm pháp luật, đặc biệt về đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, viên chức.

 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, Bộ Nội vụ đang rất tích

cực cùng Bộ Tư pháp thẩm định, trình Chính phủ dự thảo các Nghị định này.

Ảnh: VGP/Lê Sơn

 

Đề cập đến việc các bộ, ngành đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành để trình Chính phủ sớm ban hành theo chỉ đạo của Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, Bộ Nội vụ đang rất tích cực cùng Bộ Tư pháp thẩm định, trình Chính phủ dự thảo các Nghị định này.

 

“Chúng tôi phấn đấu hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các bộ, ngành. Ngay tại Bộ Nội vụ cũng đã sắp xếp lại căn bản, bỏ cấp phòng trong vụ, các trường đào tạo, các đầu mối đã được sắp xếp lại tinh gọn hơn”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết.

 

Liên quan đến việc tước danh hiệu nếu cá nhân, tổ chức có vi phạm sau khi được tặng thưởng danh hiệu, vinh dự, ông Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng Trung ương cho biết, Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi lần này đi vào thực chất.

 

Trả lời câu hỏi về chế tài đối với thu hồi danh hiệu, vinh dự nhà nước như anh hùng, nghệ sĩ, nghệ nhân nếu cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ xem xét tước danh hiệu, vinh dự đó ra sao, ông Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương cho biết, dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi lần này đang được nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể nhận danh hiệu, vinh dự nhà nước. Trong đó có xem xét đến việc thu hồi, tước danh hiệu đó của cá nhân, tổ chức vi phạm.

 

Theo Chinhphu.vn