Banner

(TTV) Quyết liệt đấu tranh với tội phạm về ma tuý

11:27, 30/03/2022
Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến và Khai mạc năm du lịch Tuyên Quang 2022, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý, góp phần vào thành công chung của các sự kiện.