Banner

(TTV) Công an Lâm Bình đảm bảo cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn

20:59, 17/01/2022
Đảm bảo cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, Công an huyện Lâm Bình đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh, tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh nông thôn.