Banner

(TTV) Cách phân biệt pháo hoa và pháo nổ để tránh vi phạm

20:40, 17/01/2022
Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Người dân cũng cần phân biệt rõ giữa pháo hoa được phép sử dụng với pháo hoa nổ cấm sử dụng để tránh vi phạm.