Banner

Đề xuất tiêu chuẩn giám định viên kỹ thuật hình sự

08:30, 16/11/2021
Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự; tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giám định viên, người giúp việc cho giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự, pháp y trong Công an nhân dân; công bố tổ chức, người giám định theo vụ việc trong Công an nhân dân.

Một trong các tiêu chuẩn giám định viên kỹ thuật hình sự là đã trực tiếp

giúp việc trong hoạt động giám định từ đủ 3 năm trở lên

 

Dự thảo quy định, giám định viên kỹ thuật hình sự bao gồm: 1- Giám định viên dấu vết đường vân; 2- Giám định viên dấu vết cơ học; 3- Giám định viên súng, đạn; 4- Giám định viên tài liệu; 5- Giám định viên cháy, nổ; 6- Giám định viên kỹ thuật; 7- Giám định viên âm thanh; 8- Giám định viên sinh học; 9- Giám định viên hóa học; 10- Giám định viên kỹ thuật số và điện tử.

 

Tiêu chuẩn giám định viên kỹ thuật hình sự theo khoản 1 Điều 7 Luật Giám định tư pháp được quy định cụ thể như sau: Là sĩ quan nghiệp vụ Công an, sĩ quan Quân đội nhân dân tại ngũ, công chức thuộc Viện kiểm sát Tối cao; có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ đại học trở lên được công nhận tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về giáo dục và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập và đã trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo từ đủ 3 năm trở lên (không tính thời gian tham gia học các loại hình đào tạo trong giờ hành chính) sau khi tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành đề nghị bổ nhiệm giám định viên.

 

Thẻ giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự là loại giấy công vụ do Bộ Công an ban hành được in theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định để cấp cho giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự trong toàn quốc.

 

Điều kiện bổ nhiệm trợ lý giám định

 

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định, người giúp việc giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự và pháp y trong Công an nhân dân bao gồm trợ lý, kỹ thuật viên, y công (sau đây gọi quy định chung là chức danh trợ lý giám định).

 

Người được bổ nhiệm chức danh trợ lý giám định phải bảo đảm các điều kiện sau: a- Nắm rõ các quy định của Luật Giám định tư pháp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến hoạt động giám định. b- Tốt nghiệp đại học trở lên được công nhận tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về giáo dục và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập theo chuyên ngành, lĩnh vực được đề nghị bổ nhiệm trợ lý giám định. c- Có chứng chỉ đã qua đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ chung về kỹ thuật hình sự và pháp y Công an nhân dân do Viện trưởng Viện Khoa học hình sự cấp.

 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

 

Theo Chinhphu.vn