Banner

(TTV) Tiếp tục phát hiện, xử lý đối tượng trốn kiểm dịch

Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại thôn Đèo Khế,  xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện xử lý đối tượng trốn kiểm dịch.