Banner

(TTV) Tai nạn giao thông giảm trên địa bàn toàn tỉnh

Với các giải pháp đồng bộ, cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chưc năng, trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã được đảm bảo. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, trong đó, đáng chú ý số người tử vong do tai nạn giao thông đã giảm tới gần 30% so với 6 tháng cuối năm 2020.