Banner

ĐẢNG BỘ XÃ TÂN TIẾN SAU 2 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

08:45, 08/10/2022
ĐẢNG BỘ XÃ TÂN TIẾN SAU 2 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

https://www.youtube.com/watch?v=xo2bMYt11VU