Banner

TUYÊN QUANG VỚI CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - CHUYỆN KỂ TỪ THỦ ĐÔ KHÁNG CHIẾN

20:43, 07/05/2024

TUYÊN QUANG VỚI CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - CHUYỆN KỂ TỪ THỦ ĐÔ KHÁNG CHIẾN

https://www.youtube.com/watch?v=uPkHE_-jqwE