Banner

LƯỢC THUẬT KHAI MẠC NĂM DU LỊCH TUYÊN QUANG 2023 VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG PHONG CẢNH THÀNH PHỐ CHÂU Á CHO "QUẢNG TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - TINH HOA CỦA NÚI RỪNG"

22:40, 29/04/2023

LƯỢC THUẬT KHAI MẠC NĂM DU LỊCH TUYÊN QUANG 2023 VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG PHONG CẢNH THÀNH PHỐ CHÂU Á CHO "QUẢNG TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - TINH HOA CỦA NÚI RỪNG"

https://www.youtube.com/watch?v=uNagh24MWwo