Banner

TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH - 20 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH

08:29, 20/09/2022
TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH - 20 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH

https://www.youtube.com/watch?v=Xr76NnJNEQs