Banner

CHIÊM HÓA THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÓA NHÀ TẠM NHÀ DỘT NÁT CHO HỘ NGHÈO

21:36, 22/09/2022
CHIÊM HÓA THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÓA NHÀ TẠM NHÀ DỘT NÁT CHO HỘ NGHÈO

https://www.youtube.com/watch?v=9wPr-DdChi0