Banner

(TTV) Tuyên Quang điểm đến an toàn - thân thiện - hấp dẫn

11:37, 30/03/2022
Với hơn 500 di tích lịch sử, văn hóa, được thiên nhiên ưu đãi, nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, là nơi khởi phát, hội tụ, giao thoa của văn hoá các dân tộc thiểu số với nhiều lễ hội đặc sắc. Tuyên Quang đã có những giải pháp cụ thể để thúc đẩy, khơi dậy tiềm năng phát triển du lịch, xây dựng nơi đây trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.