Banner

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (12-1-2023)

21:47, 12/01/2024

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (12-1-2023)

https://www.youtube.com/watch?v=hbiMkI507WM